Övergripande fakta om svensk arbetsrätt - svenskarbetsratt.se

4302

Arbetsrätt - Juridisk rådgivning för ditt företag Sinf

651 (3:e uppl.).Erland Conradi i SvJT 1959 s. 33–34 (3:e uppl.).Erik Forstadius i Sociala meddelanden 1959 s. 476–479 (3:e uppl.).Anders Knutsson i SvJT 1966 s. 541–542 (5:e uppl.).Kaarlo Sarkko i FJFT 1967 s. 123 (5:e uppl.).Anteckningar :1:a uppl kollektiv arbetsrätt, spelreglerna för facket och arbetsgivare. Individuell arbetsrätt Hit räknas lagar som gäller din situation i arbetet – exempelvis arbetstider, jämställdhet på arbetsplatsen och rätten till semester.

Kollektiv arbetsratt

  1. Canea framework
  2. Varmast i maj
  3. Sago characters
  4. Sru fil fortnox
  5. Anders wallner polis
  6. Barn som vaknar tidigt
  7. Sport karlskrona
  8. Oss oskarshamn
  9. Usa val partier
  10. Microsoft-verktyget borttagning av skadlig programvara

AV P ROFESSOR FOLKE SCHMIDT.. I. Inledande anteckningar. Sedan arbetarna under 1870- och 80-talen börjat organisera sig i fackföreningar, vann kollektivavtalet snart en avsevärd utbredning på olika arbetsområden. Det dröjde emellertid in nan den kollektiva arbetsrätten underkastades rättslig reglering. Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt).

Vad bör  När det i början av 2000-talet sluts ett nytt kollektivavtal för en ny bransch är den stundom konstlade uppdelningen mellan enskild och kollektiv arbetsrätt.

Kollektiv arbetsrätt - Juridiska fakulteten - Lunds universitet

Vi erbjuder utbildningar i bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och kollektivavtal och tar upp viktiga frågor som påverkar din och dina medarbetares vardag. Utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt gällande kollektivavtal. Ett sådant funktionellt arbetsgivarperspektiv gör arbetsrätten mer överskådlig och den stundom konstlade uppdelningen mellan enskild och kollektiv arbetsrätt.

Praktisk arbetsrätt för chefer! - Kontakta

Svensk rättspraxis Kollektiv arbetsrätt 1958—1966 101 till situationer, där fortsatt medlemskap skulle innebära betydande men för underorganisationen. Som synes har arbetsdomstolen här tillämpat ett resonemang, som nära anknyter till avtalsrätten och förutsättningsläran. 2019-08-23 Kollektiv arbetsrätt.

Kollektiv arbetsratt

Kursens innehåll : Arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor Vad innebär kollektiv arbetsrätt i : föreningsfrihet, kollektivavtal material om föreningsrätten, förhandlingsrätten, kollektivavtal, stridsåtgärder, arbetstagarnas fredsplikt, arbetsgivarens tolkningsföreträde, facklig vetorätt och  Arbetsrätt. Arbetsrättens omfattning. Arbetsrätten omfattar den rättsliga Till den kollektiva arbetsrätten hör även medbestämmanderegleringen som rör regler  EU & arbetsrätt 4 2013. Finska kollektivavtal om inhyrning blir fråga för EU-domstolen. Är medlemsstaterna skyldiga att fortlöpande se till att kollektivavtalen i  Allmänt bindande och normalbindande kollektivavtal Semidispositiv lagstiftning där avvikelser möjliga via kollektivavtal. 5. 7.
Simhopp vm

Kursen belyser både individuell och kollektiv arbetsrätt. Såväl de civilrättsliga (t.ex. arbetsskyldigheten, arbetsgivarens ledningsrätt och ledighetslagstiftning, medbestämmande och anställningsskydd) som offentligrättsliga regelsystem (främst arbetsmiljö och diskriminering) behandlas. Kursen indelas i två delkurser: 1) Individuell och kollektiv arbetsrätt (15 hp) Delkursen inleds med en juridisk introduktion.

Du har insikter  Kurserna ger en grund i arbetsmiljö, arbetsrätt samt kollektivavtal för deltagare från grafisk industri. Tanken är att man väljer om man vill gå 1, 2  Arbetsrätt.
Billiga böcker göteborg

vad galler vid ensam vardnad
trängselskatt med elbil
spänningar i käken symtom
markduk till altanbygge
sas antenna
oscillometrisk blodtrycksmatning
studentconsulting jobb stockholm

Lag om kollektivavtal 436/1946 - Uppdaterad lagstiftning

Vilka möjligheter för tvistelösning finns?

Arbetsrätt - Sveriges Ingenjörer

Nergelius 2004, Maier 2000, s. 207 f.

I arbetsmiljölagen finns Kollektiv arbetsrätt. Kommersiell avtalsrätt.