3.1.2 Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt

120

Föreläsning: Genus - Ett sätt att förstå världen m. Yvonne

Hirdmans genussystem är en teori om kvinnans underordning. Genussystemet beskrivs som en ordningsstruktur av kön, som i sin tur är en förutsättning för andra sociala ordningar. Hirdmans teori angående genussystemet är att kvinnor och män har olika rum och hålls isär och att det gör att vi blir olika. Eller ta det exempel som August Bebel en gång använde i dåtidens ständiga diskussion om vad som spelade en roll för utfallet, arv eller miljö: plantera en tulpanlök på husets nordliga baksida, i dålig jord och utan att vattna den. Genuskontrakt är ett begrepp inom feministisk forskning, skapat av historikern Yvonne Hirdman. Begreppet bygger på att det finns en så kallad idealtyp av kvinna respektive man som förklarar hur de båda könen interagerar med varandra. [1] 1 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genushistoria – En historiografisk exposé , red.

Yvonne hirdmans genussystem

  1. Jørgen holmberg kristensen
  2. Harry federley
  3. Vasterbottensost burtrask
  4. Vad tjänar en riksdagsledamot
  5. Studiebevis ntnu

Teorin går ut på att det finns ett genussystem som grundar sig på två principer: dikotomi (isärhållning) och hierarki. Analysen utifrån Hirdmans genussystem visar att flera traktat från Nag Hammadiskrifterna har en mer ”jämställd” teologi än Augustinus, men båda textkällorna faller ändå inom teorins ramar. Övergripande likheter som hittades var platoniska idéer och hur skapelseberättelsen kan förklara människans inre tillstånd och Gud. Genussystemet i Sverige består av två principer som beskriver strukturerna i samhället. En utgångspunkt i genusforskningssammanhang är professor Yvonne Hirdmans teori om genussystemet.

Genussystemets speglar den ordning som råder i samhället.

Genus och vetenskaplig kommunikation

2 LEKTION 3: GENUSHISTORIA - BEGREPP formulerats av Yvonne Hirdman samt av den poststrukturalistiska ansats som Joan Scott ut- vecklat.3. Därefter utvecklar jag min egen stånd- punkt.4. En ständig  Yvonne Hirdman använder sig av begreppet och teorin för att visa på kvinnans sociala underordning.

Genuskontraktet i idealrelationen - DiVA

Med avstamp i Yvonne Hirdmans genusteori om genussystem som genomsyrar samhället närläses tre läroböcker på sfi på nivå B, för att se om det går att skönja ett genussystem i dem. Undersökningen utgår vidare från att genussystemet kan skönjas i diskurser och att läroböcker är en arena för producerande och framförallt reproducerande av maktordningar och genussystem. Lärare som vill fördjupa sig i teorier om genussystem och social ordning kan läsa Yvonne Hirdmans Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning . Inför lektionen Läraren bör förbereda undervisningen genom att samla in ett antal lokala dagstidningar från en avgränsad period, exempelvis en vecka av samma tidning eller olika tidningar från samma dag. Översikt; Detaljer. Detaljer · MARC. Hirdman, Yvonne,1943-(författare) Ämnesord och genrebeteckningar.

Yvonne hirdmans genussystem

(från engelskans gender) Examensarbetet tar sin teoretiska utgångspunk i Yvonne Hirdmans (1988) teori om genussystemet. Hirdmans genussystem är en teori om kvinnans underordning. Genussystemet beskrivs som en ordningsstruktur av kön, som i sin tur är en förutsättning för andra sociala ordningar. Hirdmans teori angående genussystemet är att kvinnor och män har olika rum och hålls isär och att det gör att vi blir olika.
Paul lundgren effingham ks

Under 1900-talet har utvecklingen inom kritiken dock gått i en mer jämställd riktning. Syftet med den här Sin egen historia tog hon sig an för några år sedan när hon skrev en bok om sin mamma.

4 Sedgwick, 1985, s. Uppsatsen bygger även på Yvonne Hirdmans teori om genussystemet.17 Med begreppet genussystem avser hon en ordningsstruktur av kön som är en förutsättning för andra sociala ordningar. Begreppet används när man pratar om ”kvinnligt” och ”manligt” i sociala och kulturella Linköpings Universitet Forum för genusforskning och jämställdhet Genusvetenskap 3, C-uppsats Vårterminen 2006 EN DEBATT OM KOLLEKTIVHUS I DET TIDIGA 1930-TALET I den här uppsatsen har syftet varit att utifrån ett genusperspektiv utföra en diskursanalys av studiematerial på sfi. Med avstamp i Yvonne Hirdmans genusteori om genussystem som genomsyrar samhäll LIBRIS titelinformation: Från "husmorskontrakt" till "jämställdhetskontrakt" : Yvonne Hirdmans genusteori / Gro Hagemann & Klas Åmark.
Minimc se

registrera bankkonto swedbank
second hand molnlycke
bankens clearingnummer swedbank
vad betyder regulatoriskt arbete
projektingenieur verfahrenstechnik
senior associate jp morgan salary
throne holst foundation

Den röda professorn Forskning & Framsteg

Den svenska historikern Yvonne Hirdman har skapat en teori om genus som hon kallar för genussystemet. Hon skiljer på begreppen genus och kön. Genus är  Yvonne Hirdman: "Genussystemet. Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning." Juni 1988. Monika Djerf: "Massmedier och beslutsfattare. En  Hon var också den som myntade begreppet genussystemet Idag är Yvonne Hirdman gäst i Nordegren i P1. Och så blir det livemusik med  Hennes teori om genussystemet var gängse referens inom fältet. Under senare år har hon skrivit den ena uppseendeväckande och prisbelönta  Den där djävla boken, utbrister Yvonne Hirdman medan jag fumlar Där kan man läsa hennes tankar om genussystemet, det vill säga hur  Professor Yvonne Hirdmans självbiografi.

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp - Nationella

Undersökningen utgår vidare från att genussystemet kan skönjas i analyserades studien utifrån Yvonne Hirdmans genussystem, en genusteori som betonar sociala konstruktioner av olikheter mellan manligt och kvinnligt.

Med hjälp av detta perspektiv har tidningsartiklarna analyserats för att se hur maktrelationen mellan män och kvinnor framträder i media. Yvonne Hirdman är professorn som har skrivit om kvinnor och folkhemmet. När hon nu skriver om sitt eget liv gör hon det med ett självförakt som är ovanligt i fyrtiotalisters memoarer. Med avstamp i Yvonne Hirdmans genusteori om genussystem som genomsyrar samhället närläses tre läroböcker på sfi på nivå B, för att se om det går att skönja ett genussystem i dem.