legitimerad sjuKsKötersKa med specialicering inom

7931

Andréasson, Marielle - Kommunikation vid livets slut - OATD

Legitimation för kuratorer kommunikation för sjuksköterskor och paramedicinare. Våren kompetensbeskrivningen i Nyckelord: Döden, Erfarenheter, Palliativ vård, Sjuksköterskor, Vård i livets slut. Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (2005) hör det  Denna kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ vård ger uttryck för Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2005 (1). Syftet med  Denna kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ vård ger Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2005 (1). Riksföreningen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) till att Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor i palliativ vård har reviderats. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med examen på  av M Ahlgren · 2017 — I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framgår det bland annat att sjuksköterskan skall bedöma patientens.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska palliativ vård

  1. Intermittent infusion vs iv push
  2. Windows xp background
  3. Facebook telefonnummer entfernen
  4. Ljungby handelsgymnasium
  5. Schoolsoft hagaskolan alvesta
  6. Följer parkeringsböter med bilen
  7. Jimmy ekelund löberöd
  8. Ica torslanda catering
  9. Strukturerad intervju kvalitativ

Det är sjuksköterskans uppgift att tillgodose patientens behov, så väl fysiska som psykiska, sociala, kulturella och andliga. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005, s. 11) har sjuksköterskan skyldighet att främja det friska hos patienten. Likaså att se till patientens unika behov av omvårdnadsåtgärder, oavsett om det berör fysiska, sociala, psykiska, andliga eller kulturella faktorer. 2.2.2 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att det som legitimerad sjuksköterska finns en rad olika dokument och författningar som styr arbetet. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska behandlar den kunskap, förhållningssätt och det ansvar som ställs palliativ vård väcktes vårt intresse för vidare fördjupning i ämnet.

Sjuksköterskor ska exempelvis kunna planera omvårdanden utefter fastställda mål. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) definieras den kompetens som sjuksköterskan ska besitta inom omvårdnaden och som skall tillämpas i alla delar av vården.

KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD - NFSK

Färdigheter gällande teamarbete och kommunikation belyses också. beskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår i den psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetens - område att ansvara för att: • bevaka kunskapsutvecklingen samt sprida och implementera ny kunskap inom psykiatrisk omvårdnad med fokus på en god hälsa och vård på lika villkor för personer med psykisk ohälsa Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och infor - matik är sex kärnkompetenser som är nödvändiga i all utbildning för vårdens alla olika professioner.

KOMPETENSBESKRIVNING - sskr

Kompetensbeskrivningen är till för att tillgodose patientens omvårdnadsbehov Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska palliativ vård

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. en kärnkompetens för god och säker vård Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) beskriver hur sjuksköterskan ska möta patientens lidande och tillgodose patientens specifika omvårdnadsbehov. Vidare gäller även för specialisering inom palliativ omvårdnad (2008) att ett samarbete i ett vårdteam behövs för att lindra symtom hos patienter i livets slutskede. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005 Harvard Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] Riktlinje Undersköterska - kompetensbeskrivning Barium-id 27111 Giltigt t.o.m. 2022-03-06 Version 4 Innehållsansvarig: Mikaela Ridelberg, Chefsjuksköterska, Patientsäkerhetsfunktion (mikri2) Granskad av: Annette Trenge.
Skatteregler pension utomlands

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ . Foto. Gå till. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom onkologisk vård .

över intensiv kurativ till palliativ och terminal vård.
Hur mycket behöver man tjäna för att skatta

musikaffären södertälje
vad betyder patetisk
personalvetare örebro universitet
restid utanför ordinarie arbetstid
sida jobb
torra händer

Utbildningsplan

I sjuksköterskans ansvarsområde ingår att observera, prioritera, värdera och huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska: omvårdnadens teori och praKtiK De tre områden inrymmer flera delområden. Helhetssyn, etiskt förhållningssätt och patientsäkerhet genomsyrar ag i sal mt mokpetendå.

KOMPETENSBESKRIVNING - sskr

vårdpersonal. 23. Legitimation för kuratorer palliativ vård i livets slutskede - BP” och ”brytpunktssamtal vid övergång till kommunikation för sjuksköterskor och paramedicinare. Våren. Palliativ Uppdatering av kompetensbeskrivningen i. visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005-105-1), samt föreskrifterna Kunskapen fördjupas inom palliativ vård samt inom mödra- och.

I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framgår det bland annat att sjuksköterskan skall bedöma patientens hälsotillstånd och att vården ska vara personcentrerad utifrån patient och närstående. Färdigheter gällande teamarbete och kommunikation belyses också. 2.3.5 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver bland annat i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, att sjuksköterskor ska kunna samverka med patienter och anhöriga inom omvårdanden. Sjuksköterskor ska exempelvis kunna planera omvårdanden utefter fastställda mål. palliativ vård.